Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание.


Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. -София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12583
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/