Операционни системи (Модул 1). – В: Въведение в информационните технологии: Модул 1 – 3.


Петрова, Мариана (2003) Операционни системи (Модул 1). – В: Въведение в информационните технологии: Модул 1 – 3. Велико Търново: Фабер, 2003, 172 с. ISBN 954-775-233-2; COBISS.BG-ID 1040807652


 Учебните материали по курса “Въведение в информационните технологии” се предлагат в съответствие с разработената учебна програма на модулен принцип. Всеки един от базовите модули е структуриран в две части: основната част от учебното съдържание (лекционния материал) за модула и практикум, съдържащ въпроси и задачи за самостоятелна подготовка по всяка тема, примерни тематични тестове, обобщаващи задачи върху модула, примерни решения. Във всеки модул е включена и справочна част във вид на речник н
  Учебник / Учебно помагало
 ИТ, ОС, Windows, Word, Internet


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1258
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/