Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Real hypersurfaces of a Kaehler manifold (the sixteen classes).


Христов, Милен (2001) Ganchev, Georgi; Hristov, Milen. Real hypersurfaces of a Kaehler manifold (the sixteen classes). Perspectives of complex analysis, differential geometry and mathematical physics (St. Konstantin, 2000), 147--158, World Sci. Publishing, River Edge, NJ.


 Получени са четирите базисни класа от реални хиперповърхнини на Келерово многообразие. Те пораждат общо 16 класа от такива хиперповърхнини и всяка една от тях е характеризирана чрез втората си основна форма.
  Статия
 Kaehler manifolds, almost contact metric manifolds, real hypersurfaces
 Издадено
  1257
 Милен Христов

1. MR 1 877 377,MRReviewer: Domingo Chinea; Zbl pre01695255, Reviewer: Andrew Bucki)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/