География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика.


Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. С., Изд. Сиела, 2011, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7 COBISS.BG-ID 1245902308


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12567
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/