The European transport (in) accessibility of Bulgaria.


Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. -Sh.: Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12566
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/