Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт


Видиновски, Милен (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука


 Целта на настоящото изследване е да се проследи и проучи достъпната литература в България, отнасяща се до началното обучение и усъвършенстване по катерене
  Доклад
 начално обучение, усъвършенстване, катерене, парадигми, спорт
 Издадено
  12564
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/