СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ


Видиновски, Милен (2016) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.


 Целта на настоящото изследване е да се направи теоретичен анализ на съвременните интерпретации и изисквания към техниката на спортното катерене.
  Доклад
 катерене,еволюция,техника на катерене
 Издадено
  12563
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/