„В началото бяха релсите“


Дойчинова, Станка (2016) „В началото бяха релсите“ София, Литературен вестник бр. 16-17, 2016


 Рецензия на романа Пансионът, автор П. Пажински, преводач В. Велчев
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12560
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/