Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава”


Михова, Маринела (2003) Американското училище в началото на ХХІ век. Новият образователен закон “Нито едно дете да не изостава” Педагогика, 2003, 9, с. 62-77. ISSN 0861-3982


 В статията са анализирани причините за новия образователен закон, принципите, върху които той е конструиран, неговите основни приоритети и компоненти.
  Статия
 законът "Нито едно дете да не изостава"


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1256
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/