Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice


Дойчинова, Станка (2018) Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie // Kongres polonistów 2016, Katowice Катовице


 Artykuł omawia status tłumacza przysięgłego języka polskiego w realiach bułgarskich. Znaczna część polonistów, chcąc pracować w wyuczonym zawodzie, po ukończeniu studiów musi się zająć właśnie wykonywaniem tłumaczeń poświadczonych. Status tłumacza przysięgłego w Bułgarii znacznie różni się od statusu tłumaczy polskich, mimo że przebieg procesu tłumaczenia jest bardzo podobny. W realiach bułgarskich największy problem to brak ogólnie obowiązującej normy, która stanowiłaby podstawę prawną, do której tłumacz przysięgły mógłby się odwołać przy rozwiązywaniu sytuacji problematycznych.
  Статия
 tłumacz przysięgły, przekład specjalistyczny, język bułgarski, transliteracja


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12558
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/