Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети, В. Търново, 1996, с. 3-21. ISSN 0861-6302.


Киров, Димитър (1996) Православието - елемент на националната сигурност. В сб.: Религия, образование, национални приоритети, В. Търново, 1996, с. 3-21. ISSN 0861-6302. В. Търново


 Разглежда Православието като стожер на народността и държавността и неговото място в обществото днес.
  Студия
 вяра, православие, Църква, училище, войска.
 Издадено
  12536
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/