Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, 2014, кн. 1, с. 4-12, ISSN 1313-9320


Киров, Димитър (2014) Църковната криза като криза на обществото. Сп. „Свет“, 2014, кн. 1, с. 4-12, ISSN 1313-9320 София


 Поставя въпроса за кризата в обществото като следствие от духовната криза и съответно кризата в Църквата. Духовното здраве предполага и здраве на обществото.
  Статия
 криза, демокрация, общество, личност, духовно възраждане


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12531
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/