Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044


Киров, Димитър (2006) Глобализацията и Православната църква в светлината на Божието Откровение, сп. Мирна, София, 2006, кн. 27, с. 8-19. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София


 Разглежда се мястото на Православната църква в съвременния свят, отговорът ѝ на предизвикателствата.
  Статия
 либерализъм, глобализъм, секуларизъм, Църква, съборност
 Издадено
  12529
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/