Учебник по български език за чужденци, ниво А1-A2.


Мандова, Искра (0) Учебник по български език за чужденци, ниво А1-A2. изд. Фабер, Департамент за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


 Учебникът „Български език за чужденци – ниво А“ е съставен в съответствие с Европейската езикова рамка за покриване на ниво А1 и ниво А2 и е предназначен за интензивно изучаване на български език от чужденци. Разработен е от авторски колектив с дългогодишен опит в преподаването на български език като чужд в Департамента за езиково обучение към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той съдържа базов фонетичен, лексикален и граматичен материал и цели студентите да придобият основни езикови умения при четене, писане, говорене и слушане. Учебникът съдържа диалози и текстове, задачи и упражнения по граматика, слушане, четене и писане. Текстовете и диалозите са съставени от авторите. В по-голямата си част граматиката е представена с превод на английски език за улеснение самоподготовката на обучаемите. В приложението в началото на учебника е предоставена информация за българската азбука, правилата за транскрибиране и др., а в края – тейпскрипти и речник на лексиката по азбучен ред. Учебникът в този си вид е предварително издание, което предстои да бъде допълнено за печат.
  Учебник / Учебно помагало
 български език


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  12528
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/