Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ [Ma Zhiyuan. Autumn in the Han Palace]


Мандова, Искра (2017) Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ [Ma Zhiyuan. Autumn in the Han Palace] Христоматия по средновековна китайска литература – част 2, София: Изток-Запад, 2017, с. 171-180. ISBN 978-619-152-991-9 COBISS.BG-ID 1285911780


 
  Превод
 Ма Джъюен, "Есен в Ханския дворец"


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12527
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/