Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes


Мандова, Искра (2017) Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново: Фабер, 2017, с. 126-134. ISBN 978-619-00-0592-6 COBISS.BG-ID 1279019492


 
  Статия
 Bulgaria, One Belt - One Road, Confucius Institute, 16+1


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12526
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/