„Номерът на китайката“ или китайският номер [The Number of the Chinese Girl or the Chinese Trick]


Мандова, Искра (2016) „Номерът на китайката“ или китайският номер [The Number of the Chinese Girl or the Chinese Trick] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.], Велико Търново: Фабер, 2016, с. 214-222. ISBN 978-619-00-0406-6 COBISS.BG-ID 1286382308


 Почти всеки българин е чувал израза „номерът на китайката“ – някои го използват, други пък ме питат като китаист да обясня какво всъщност означава, а трети просто искат да знаят какъв е този прословут номер всъщност. В интерес на истината, аз често се шегувам при този въпрос и диктувам телефонния номер на китайската лекторка в Университета. Настъпи моментът да се позаинтересувам като филолог, да изпълня обещанието си към добър познат и да направя проучване, намирайки истината кога и откъде произлиза въпросният израз. Според справочника на използвани български фрази и фразеологизми, „номерът на китайката“ означава: „безотказен номер, който остава скрит за останалите“ . След проведеното проучване в интернет, установих, че в повечето от случаите, въпросният израз се свързва със стар, широко разпространен нецензурен виц.
  Статия
 икономика, Китай, "номерът на китайката"


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12523
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/