Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан [Ethics and Rules in the Everyday Life of the Taoist Monks during the Tang Dynasty]


Мандова, Искра (2014) Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан [Ethics and Rules in the Everyday Life of the Taoist Monks during the Tang Dynasty] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 35-39. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188


 Според известна поговорка, китайският учен е конфуцианец, когато е на работа, и даоист – когато работното му време свърши, защото даоизмът, който се разпространява сред обикновените хора, е учение, диаметрално противоположно на елитарното конфуцианство. Важно е да се обърне внимание на факта, че конфуцианството, даоизмът и будизмът са възприемани от китайците като начин на мислене и живот - като философия, а не религия.През ранна Тан, управляващите решават да упражнят контрол над всички последователи на съществуващите в Китай философски течения и с голям либерализъм приемат различните чуждестранни религии като зороастризъм, несторианство, манихейство и др. За да упражни контрол обаче, императорският двор издава първия правилник за отшелници през 637 г., наречен Даосън къ (Daoseng ke/ 道僧科), − прев. „Правила за даоисти и будисти” – един вид закон, който включва и наказанията за свещениците и монасите. На свой ред пък, даоистите си съставили собствени ръководства за вътрешно ползване като напр. Фъндао къдзие (Fengdao kejie/奉道科戒) − „Правила за Дао-поклонничество”, които включвали правила за всичко – от начин на ходене до начин на хранене. Най-важните и най-изучаваните даоистки упражнения за тялото са т.нар. техники за дълголетие, включващи дишане, диети, гимнастика, поглъщане на енергия от природата, сексуални практики и някои вътрешни медитации.
  Статия
 даоистки монаси, Даоизъм, етика, династия Тан, Китай


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12522
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/