Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs


Мандова, Искра (2013) Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, Wuhan: Zhongguo Dizhi Daxue Press, 2013, pp.80-84. ISBN 978-7-5625-3255-2


 
  Статия
 innovations, education, MA and PhD programs


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12519
 Искра Мандова

1. Tsoncheva, P. Brief Remarks on Concept of Education and Implementation of Education Policies in Bulgaria and China// Сборник с доклади от международната научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, (175-181 с.), В. Търново, 2014. Цит. на стр. 179. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/