Две средновековни китайски сведения за арабите [Two Medieval Chinese Chronicles about the Arab Caliphate]


Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за арабите [Two Medieval Chinese Chronicles about the Arab Caliphate] - В: „Българска историческа библиотека“ 1’2013, София: 2013, с. 23-34. ISSN 1311-1043 COBISS.BG-ID 1120407524


 Представените фрагменти са от свитъци от Стара история на династия Тан и Нова история на династия Тан, отнасящи се за арабите, в превод от оригинал – Искра Мандова и Йен Цюся, като текстовете се публикуват за първи път на български език. Китайските откъси тук са дадени на съвременен китайски език с опростените форми на йероглифите (Simplified Chinese). Преведените извори изобилстват от факти и доказват съществуващите връзки между Тански Китай (VII-X в.) и Халифата, както и добрите познания и информираност на китайските историографи от тази епоха. Стара история на династия Тан (Дзиу Тан Шу/ Jiu Tang Shu) е една от 25-те династийни истории, запазени в китайската историография, и се състои от 200 дзюана (свитъка). Нейни основни съставители са Лиу Сю (Liu Xu) и Джан Джаоюен (Zhang Zhaoyuan) по времето на династия късна Дзин (936–946). Свитък 148 „Западни армии“ включва информация за страните и царствата на запад от танската империя като Непал, Гаочан, Индия, Персия, Византия, арабите и др. Нова история на династия Тан (Син Тан Шу/ Xin Tang Shu) е създадена от група историографи под редакторското ръководство на Оуян Сиу (Ouyang Xiu) и Сун Чи (Song Qi). Състои се от 225 дзюана, писани в продължение на седемнадесет години, и е официално представена в императорския дворец през 1060 г. (династия Сун). Представените по-долу фрагменти са от свитък 146 – „Западни региони“ (2 част), в който още има сведения за царство Кан (Самарканд), царство Ан (Бухара), царство Шъ (Ташкент) и др. Оригиналните китайските текстове са от JIU TANG SHU (Zhuan, Liezhuan 148, Xirong, pp.5313–5314) и XIN TANG SHU (Zhuan, Liezhuan 146 xia, Xiyu xia, pp. 6260–6261), изд. „Джунхуа шудзю“ (Zhonghua shuju), Шанхай, 1975.
  Превод
 Стара и нова история на династия Тан, араби (дашъ), Китай


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12518
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/