Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет [Chinese Dynasty Marriages with Tibetans during Tang China]


Мандова, Искра (2013) Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет [Chinese Dynasty Marriages with Tibetans during Tang China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с.489-497. ISBN 978-954-524-903-7 COBISS.BG-ID 1274859236


 Хан, Тан и Цин са китайските династии, които използвали династичните бракове за постигане на външнополитическите си цели с най-добър резултат. При династия Тан (618-907), на която ще се спрем в този доклад, сключването на този тип съюз било насочено към пет царства: Туюхун, Туфан, Киданското, Уйгурското и Нанджао. За разлика от някои от предшестващите династии, императорите от династия Тан омъжвали само истински принцеси – дъщери, внучки или племенници за чужди владетели. Известни са ни общо 23 династични брака от времето на епоха Тан: 5 с Туюхун, 2 с Туфан/Тубо (Тибет), 4 с киданите, 3 с царство Си (Кумуо си, Kumo Xi), 7 с уйгурите, 1 с източните тюрки и 1 с царство Нанджао. Седем от деветнадесетте дъщери и племенници на император Гаодзу (управлявал от 618 до 626 г.) и осем от общо двадесет и една на император Тайдзун (управлявал от 626 до 649 г.) се омъжили за мъже от други националности.
  Статия
 династия Тан, Тибет, династични бракове (хъчин), Уънчън, Сундзан Ганпо


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12516
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/