Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor]


Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 274-279. ISBN 978-954-524-508-4 COBISS.BG-ID 1046186980


 През 238 г. пр. Хр. начело на престола на царство Цин се възкачва млад владетел на име Ин Чжън. Тъй като по това време е едва на тринадесет години, до пълнолетието му управлява първият съветник – Лю Бувей. Ин Чжън приема нова титла на висшата върховна власт – император /皇帝, хуанди/ и нарича себе си Циншъ хуанди /秦始皇帝/ като разпорежда да бъде почитан като император-бог. Столица на династия Цин става гр. Сиенян (близо до съвременния гр. Сиан). Циншъ хуанди създава държава почти с размерите на днешен Китай, която може да се равнява с Великата Римска империя по територия и могъщество. За да осигури безопасността на границите си на север през 215 г. пр. Хр., новият император заповядва да се изгради грандиозно фортификационно съоръжение, съединявайки и разширявайки значително отбранителните укрепления, издигнати в предишни времена от царствата за защита от номадите. Прави редица реформи, които спомагат за икономическото, политическото и културно единство на страната и въпреки че до нас е достигнал доста незначителен материал, той позволява да се очертаят основните направления на реформаторската политика на първия император.
  Статия
 династия Цин, Китай, Циншъ хуанди


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12514
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/