Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай [The Term "jinqian" (gold money) in China during 7-8th c.]


Мандова, Искра (2011) Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай [The Term "jinqian" (gold money) in China during 7-8th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 397-402. ISBN 978-954-524-780-4 COBISS.BG-ID 1230313956


 Понятието “дзин чиен” (jin qian, 金钱), буквално в превод “златни пари/монети”, представлява интерес заради факта, че в Китай през този период, а именно – династия Тан (618-908 г.), монетите в обращение са кайюен тунбао (kaiyuan tongbao, 开元通宝) – кръгли медни монети с квадратен отвор по средата. След като приложим и разгледаме материални и веществени източници, ще се опитаме да отговорим на въпроса дали понятието “дзин чиен” е синоним на съществуващата вече транскрибирана дума в съвременната наука “суолидъ” (suolide, 索里得) – солид . В различни документи, открити в Турфан, сасанидските монети са наричани инчиен (yinqian, 银钱) – “сребърни монети/пари”, без да се използва уточняващото име “персийски” или друго. Следователно можем да заключим, че названието дзинчиен в документ N° 1040 на Накао се отнася за византийска златна монета или нейна имитация. За разлика от безбройните записки за сасанидските сребърни монети, солидите и техните имитации не играели важна обменна функция, но функцията им като подарък или погребален предмет изглежда доста по-значима.
  Статия
 златни монети, солиди, династия Тан, Китай


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12513
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/