Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век [Chinese-Arab Relations along the Silk Road during 7-10th c.]


Мандова, Искра (2009) Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век [Chinese-Arab Relations along the Silk Road during 7-10th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. IV, с. 210-216. ISBN 978-954-524-718-7 COBISS.BG-ID 1230313956


 Търговията с Китай започва много рано и посредством нея, народите от цял свят осъществявали връзките си и разбирали за развитието и съществуването си. Нефритът, например навлязъл в Китай от Централна Азия по времето на династия Шан (приблизително 1600-1050 г. пр. Хр.), стъклените стоки от Средиземноморието се появили по времето на дин. Цин (221-206 г. пр. Хр.), а търговците пренесли изключителна китайска керамика в Ирак през IX в. където в този период управлявала арабската Абасидска династия (749-1258 г.). В същото време обаче, достигналите в Китай арабски изделия с рисунки под гланца и иранския кобалт вдъхновили развитието на китайската техника за изработване на керамика от бял и син порцелан.
  Статия
 династия Тан, Китай, араби, Абасиди, Омейяди, Пътя на коприната


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12512
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/