Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай [Persian and Byzantine Coins from Shi Family Graves near the Town of Guyuan, China]


Мандова, Искра (2009) Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай [Persian and Byzantine Coins from Shi Family Graves near the Town of Guyuan, China] България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.119-127. ISBN: 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076


 During the 20th century a lot of treasures and valuables buried in funeral rituals were unearthed in the vast territory of modern China and dated from the period of Tang dynasty (618-907 AD). Among these are thousands of Sasanian silver coins and a limited number of Byzantine gold coins which bear quite a lot of similarities with the finds in Western Central Asia – their limited amount, many imitations and even thin disks with purely decorative purposes, mostly found in tombs. This article discusses the finds in the graveyard of Shi family in the town of Guyuan, Ningxia province.
  Статия
 византийски монети, персийски монети, Китай, династия Тан


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12511
 Искра Мандова

1. Димитров, Д. Сведения за Византия в хрониките на китайската династия Тан //Исторически преглед 5-6, (229-235), БАН, София, 2013. ISSN 0323-9748 COBISS.BG-ID 1250530276 Цит. на стр.229.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/