Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.) [Byzantine Coins in China during the Tang Dynasty (618-907 AD)]


Мандова, Искра (2009) Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.) [Byzantine Coins in China during the Tang Dynasty (618-907 AD)] Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 69-74. ISBN 978-954-524-673-9 COBISS.BG-ID 1230260196


 През изминалия век на територията на Китай са открити много съкровища и ценни предмети, заравяни при погребални ритуали и датиращи от периода на династия Тан (618-907 г.). Множеството открития са основно от северен Китай – автономен район Синдзян /Xinjiang/, провинциите Шаанси /Shaanxi/, Хънан /Henan/ и Манджурия. Сред тези открития са сребърни монети от Персийската империя и златни монети от Византийската империя. До момента официално са открити около 50 златни византийски монети, като най-ранните са от Грациан (378-383 г.), а най-късните от Михаил VII Дука (1071-1078 г.) и обхващат период от 700 години. От откритите монети повече от дузина са имитации и освен, че са изработени зле, фалшификатите са с намалено тегло, а не като познатите солиди, семиси и тремиси. Най-леката монета тежи едва 0,6 грама. През 2002 година, Луо Фън /Luo Feng/ публикува каталог на 46 златни монети и изследва техните иконографски и епиграфски символи.
  Статия
 византийски монети, Китай, династия Тан


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12510
 Искра Мандова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/