Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”.


Михова, Маринела (2003) Обучението по четене – един от приоритетите в новия образователен закон на САЩ “Нито едно дете да не изостава”. Начално образование, 2003, 4, с. 75-80. ISSN 0204-4951


 Представени са проекти на федералното правителство на САЩ, с които се цели да се повиши нивото на обучението по четене на американските ученици.
  Статия
 законът на САЩ “Нито едно дете да не изостава”


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1251
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/