Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим [Women during the Tang Dynasty - Social Status, Garments and Make-up]


Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим [Women during the Tang Dynasty - Social Status, Garments and Make-up] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. III-2, с. 164-172. ISBN 978-954-524-666-1 COBISS.BG-ID 1230313956


 По времето на феодален Китай обществото се ръководело от мъжете. Още Дун Джуншу (179-104 г.пр.Хр.), влиятелен конфуциански учен и теоретик въвежда теорията за Ин и Ян в конфуцианската мисъл. Съществували определени норми – владетелят (Ян) управлявал подчинените си (Ин), бащата (Ян) ръководел сина (Ин), а съпругът (Ян) – съпругата (Ин). Социалното поведение се определяло от 5 основни добродетели: великодушие, праведност, благоприличие, мъдрост и искреност, а жената трябвало да се подчинява на баща си, преди да се омъжи, на съпруга си, след сключване на брак и на синовете си, ако овдовее (Three-fold Obedience (sancong)). Четири били основните качества, които трябвало да притежава жената: вярност, физическо излъчване – чар, уместност в изказа и професионализъм в ръкоделието. Родителите или братята решавали за кого да сгодят девойката, а след брак тя нямала право нито на развод, нито на повторен брак, дори и съпругът й да почине преди нея. Съпругът имал правото да напусне жена си, ако тя допусне някой от следните грехове: ако е непочтителна, безплодна, похотлива, ревнива, поразена от отблъскваща болест, ако се бърка в делата на мъжа си или краде. Става ясно, че половата дискриминация е била много сериозно изявена и ограничавала правата на жените, правейки живота им наистина отдаден на всеки друг, но не и на самите тях. Този дълъг и мрачен период за жените в Китай обаче бива прекратен по времето на династия Тан, когато те започват да живеят във време на непредубеденост и либерализъм.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12509
 Искра Мандова

1. Йонкова, Т. По следите на Чи // Сборник с доклади от международната научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, (107-111 с.), В. Търново, 2014. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188 Цит. на стр. 111

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/