Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992.


Киров, Димитър (1992) Orthodoxie und Demokratie. Glaube in der 2 Welt. 20 Jahrgang № 2. 1992. Швейцария


 Състоянието на демокрацията в България и мястото на Българската църква в обществото
  Статия
 Църква, демокрация, общество, политика


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  12503
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/