Възможности за използване на мултимедията в урока по литература – 1- 4 клас


Василев, Георги (2012) Възможности за използване на мултимедията в урока по литература – 1- 4 клас


 мултимедията в урока по литература
  Статия
 мултимедия, урок по литература,1.- 4клас
 Издадено
  12500
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/