.Първите театрални представления в Търново. Сб. от XV национална научна конференция „Библиотеки , четене , комуникация“ на тема „Дигитална конверсия на литературното книжовно наследство“, Велико Търново, 17-18 ноември, 2016 г. Ред. проф.дфн Иванка Янкова ,доц.д-р Александър Ковачев,д-р Иван Александров,доц.Калина Иванова, Издателство Анубис-Булвест, София с.352-371. ISSN1313-8138. COBISS.BG-ID 1237524452


Василев, Георги (2015) .Първите театрални представления в Търново. Сб. от XV национална научна конференция „Библиотеки , четене , комуникация“ на тема „Дигитална конверсия на литературното книжовно наследство“, Велико Търново, 17-18 ноември, 2016 г. Ред. проф.дфн Иванка Янкова ,доц.д-р Александър Ковачев,д-р Иван Александров,доц.Калина Иванова, Издателство Анубис-Булвест, София с.352-371. ISSN1313-8138. COBISS.BG-ID 1237524452 "Известия" том 3 ,Исторически алманах на РИМ, Габрово 2015г.,с.184-196 , ISSN 2367-783X COBISS.BG-ID1272268516


 
  Статия
 театър,история на Великотърновския театър
 Издадено
  12498
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/