Теарализация и драматизация в урока по литература в начален етап на обучение 1.-4 клас”


Василев, Георги (2015) Теарализация и драматизация в урока по литература в начален етап на обучение 1.-4 клас” Научна конференция ПФ ВТУ , Педагогически сборник 2015г.ISBN978-619-7281-01-9


 Теарализация и драматизация в урока по литература в начален етап на обучение1-4 клас”
  Статия
 
 Издадено
  12497
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/