”Любителско театрално движение 1870г. (Първи ученически театър).”


Василев, Георги (2016) ”Любителско театрално движение 1870г. (Първи ученически театър).” НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ в чест на 85-годишнината на Проф. д. изк. Валентин Ангелов ВТУ,ФИ 22.10.2015


 Любителско театрално движение 1870г. (Първи ученически театър в Търновско)
  Статия
 Първи ученически театър в Търновско
 Издадено
  12496
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/