”Требник”


Василев, Георги (2016) ”Требник” Фабер В.Търново,2016 ,302с.,ISBN 978-619-00-0474-5


 Помагало по словесниизпълнителската техника на студентите от специалност журналистика ,Технология на радио и телевизионната практика на студентите от специалност журналистика
  Учебник / Учебно помагало
 Журналистическа практика ,радио, телевизия
 Издадено
  12494
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/