.„Любителско театрално движение 1870-1915г.”


Василев, Георги (2016) .„Любителско театрално движение 1870-1915г.” Фабер В.Търново 2016г.,122с. ISBN 978-619-00-0397-7


 Любителско театрално движение 1870-1915г. Великотърновски регион
  Монография
 Любителско театрално движение 1870-1915г.
 Издадено
  12493
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/