Технологично образование и образователни технологии


Михова, Маринела (1997) Технологично образование и образователни технологии Информационни технологии в образованието. І –ва част, Ред. Д. Павлов. Шумен, Аксиос, 1997, с. 83-98. ISBN954-8789-30-2


 В статията се разглеждат проблеми на образователните технологии.
  Статия
 технологично образование, образователни технологии


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1248
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/