Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма


Александрова, Силвия (2008) Китай между постулатите на комунизма и предизвикателствата на капитализма България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 31 октомври 2007. В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 189-196, ISBN 978-954-524-660-9.


 Във фокуса на статията са проблемите на социално-икономическото и политическо развитие на Китайската народна република в периода на икономически реформи през последните десетилетия на ХХ-ти и в началото на ХХІ-ви век. Проследяват се подхода и начините, чрез които китайското политическо и държавно ръководство се опитва да комбинира пазарната икономика, характерна за капиталистическите общества, със запазването на марксистката идеология и монопола на комунистическата партия върху политическата власт, характерни за социалистическите общества. In the focus of author’s attention lay the problems of socio-economic and political development of China during the period of economic reforms in the last decades of the 20th century and the beginning of the 21st century. The paper also deals with the way in which Chinese political leadership tries to combine the market economy, typical for capitalist societies, with the preservation of the Marxist ideology and political power monopoly of the communist party that characterize socialist societies.
  Статия
 People's Republic of China, Mao Zedong, Deng Xiaoping, socialist market economy, Socialism with Chinese characteristics


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  12476
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/