Поглед към американската военна история.


Александрова, Силвия (2011) Поглед към американската военна история. Сп. „Епохи”, 2011, кн.1, с. 205-210, ISSN 1310-2141


 Отзив за двутомното издание "Американска военна история" (под редакцията на Морис Матлоф) на Военно издателство, София, 2010.
  Отзив
 САЩ, военна история


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12472
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/