Афганистанският капан The Afghan Trap


Александрова, Силвия (2015) Афганистанският капан The Afghan Trap 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013: Юбилейна международна научна конференция: Секция Исторически факултет. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 125-132, [Електронен ресурс] ISBN 978-619-208-002-0 (CD), COBISS-BG.ID 1274198756


 Във фокуса на изследване е темата за Афганистан и непрекъснатите усилия на велики сили от различни епохи да завладеят и доминират територията на страната. Тезата на автора е, че възможността да се наложи контрол върху тази привидно изостанала и беззащитна страна е неустоимо привлекателна за редица велики за времето си сили, но в крайна сметка се оказва капан за опиталите се да я реализират – веднъж попаднала в него, великата сила се оказва в невъзможност да постигне крайната си цел, а присъствието ѝ в Афганистан води до бавно източване на жива сила и материални ресурси, обезсмислящи военното присъствие в страната. Като съвременен пример за действието на Афганистанския капан се сочи войната срещу талибаните и нейните ефекти и върху САЩ, и върху Афганистан. The paper deals with the topic of Afghanistan and the continuous efforts of different great powers throughout time to conquer/dominate its territory. It argues that the allure of the possibility to put under control the seemingly backward and defenseless Asian country is hard to resist, but that it eventually turns out to be a trap – it denies the trapped global power a chance for ultimate success, bleeding slowly its armies and resources till initial military victories of the great power turn eventually into failures. A case in point - the American war against Talibans and its effects on both the USA and Afghanistan.
  Статия
 Afghanistan, Great Britain, Russia, Afghan wars, USA, Talibans, Osama bin Laden, Al Qaeda, War on Terror, George W. Bush


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  12470
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/