История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит.


Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476


 Изданието включва десет примерни теста по „История и цивилизация”, които са първо издание от този род и осигуряват на учениците от средния курс на българските училища възможност да се подготвят на най-високо ниво за зрелостния изпит по история. Помагалото предоставя на всички заинтересувани информация, организирана в съответствие с изискванията на МОН за придобиване на исторически знания и компетентност и съответстващи на съвременните тенденции и образователните традиции и практики както на България, така и на водещите държави в Европа. Обширните приложения дават богат помощен материал, който затвърждава и разширява знанията, придобити в училище и заложени в учебниците по история. Помагалото включва отговори и обяснения към задачите, както и понятия, термини, хронология и личности, свързани с темите за изпита.
  Учебник / Учебно помагало
 Тренировъчни тестови варианти за зрелостен изпит по "История и цивилизация"История и цивилизация, зрелостен изпит, тестове


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12466
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/