История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит.


Александрова, Силвия (2008) История и цивилизация: 10 примерни теста за зрелостен изпит. София: Регалия 6, 2008, 208 стp., ISBN 978-954-745-136-0, COBISS.BG-ID 1229173476


 Изданието включва десет примерни теста по „История и цивилизация”, които са първо издание от този род и осигуряват на учениците от средния курс на българските училища възможност да се подготвят на най-високо ниво за зрелостния изпит по история. Помагалото предоставя на всички заинтересувани информация, организирана в съответствие с изискванията на МОН за придобиване на исторически знания и компетентност и съответстващи на съвременните тенденции и образователните традиции и практики както на България, така и на водещите държави в Европа. Обширните приложения дават богат помощен материал, който затвърждава и разширява знанията, придобити в училище и заложени в учебниците по история. Помагалото включва отговори и обяснения към задачите, както и понятия, термини, хронология и личности, свързани с темите за изпита.
  Учебник / Учебно помагало
 Тренировъчни тестови варианти за зрелостен изпит по "История и цивилизация"История и цивилизация, зрелостен изпит, тестове


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12466
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/