Дидактически идеи в българските буквари от 60-70-те години на ХІХ в. и ръководствата към тях - Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X


Михова, Маринела (1994) Дидактически идеи в българските буквари от 60-70-те години на ХІХ в. и ръководствата към тях - Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X Педагогически алманах,1994, 1-2, с.115-130. ISSN 1310-358X


 Анализирани са дидактическите идеи на авторите на възрожденските буквари в подбраните от тях текстове.
  Статия
 дидактически идеи
 Издадено
  1246
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/