ABC fleksji polskiej, 88 с.


Мирославска, Виргиния (2012) ABC fleksji polskiej, 88 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12454
 Виргиния Мирославска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/