ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка Стелиана Александрова),100 c.


Мирославска, Виргиния (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка Стелиана Александрова),100 c. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  12453
 Виргиния Мирославска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/