Целеполагането в обучението


Михова, Маринела (2001) Целеполагането в обучението Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Педагогически факултет, Том 6, Книга 4, с.49-75. ISSN 204-6369


 В студията се разглежда проблемът за нивата на целите на обучение и се дават практически препоръки за писането на оперативни цели.
  Студия
 нива на целите на обучение, таксономия


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1245
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/