Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г.


Анчев, Стефан (1985) Политиката на Кралска Румъния и Междусъюзническата война 1913 г. Юбилеен сборник на възпитаници от Историческия факултет, т. 1. В. Търново, 1985., с. 288-298.


 
  Статия
 
 Издадено
  12447
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/