Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г


Анчев, Стефан (1990) Политиката на правителството на Александър Малинов по добруджанския въпрос – 1918 г Сборник трудове от юбилейна научна конференция посветена на 45 годишнината на съюза на учените в България, част ІІ., В. Търново 1990., с. 34-39.


 
  Статия
 
 Издадено
  12446
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/