Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.)


Анчев, Стефан (1990) Българската комунистическа партия и добруджанския въпрос (1919-1923 г.) Исторически преглед, 6, 1990., с. 34-39


 
  Статия
 
 Издадено
  12445
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/