Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски.


Анчев, Стефан (1990) Добруджанският въпрос в 100-дневната обиколка на Александър Стамболийски. 50 години от възвръщането на Южна Добруджа, Силистра 1990., с. 48-71.


 
  Статия
 
 Издадено
  12444
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/