Трагедията и оцеляването на един народ.


Анчев, Стефан (1992) Трагедията и оцеляването на един народ. предговор към книгата на Михаил Хаджийски “Българи в Таврия”, В. Търново, 1992., с. 57-60.


 
  Отзив
 
 Издадено
  12442
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/