Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913г. и неговия отзвук.


Анчев, Стефан (1994) Румънското законодателство в Южна Добруджа след Букурещкия договор от 1913г. и неговия отзвук. Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич 1994., с. 43-49.


 
  Статия
 
 Издадено
  12441
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/